Ca gjykimi ka ai qe ben Haxh dhe ka borxhe?


Këshilla e shejh Muhamed ibën Hadi el Medkhali drejtuar nxënësve dhe bijve të tij shqiptarë në Zvicërr


Kujt i takon përkujdesja e Fëmijës


Këshillë nga shejh Rabi’ el Medkhali lidhur me mospajtimet dhe keqkuptimet mes selefive


Shejh Ubejd el Xhabiri paralajmëron nga librat ideologjik para 20 viteve


A lejohet të jepen parà për Zekat të Fitrit


Dhënia fëmijëve para për Bajram


A lejohet të jepen Fitrat në parà,


Te jepet supa per zekat fitri


Shkaku për të cilin jepet Zekat elFitr?